Kuolemasta ilmoittaminen

Read More

Rakkaan ihmisen pismeno on emotionaalisesti todella rankkaa. Viimeisin mieleentuleva asia voi olla kuolinartikkelin kirjoittaminen. Kuolinilmoitus voi olla kuitenkin yksinkertaista. Minimissään voi vain ilmoittaa nimen ja kuolinpäivän ja hautajaisten ajankohdan ja paikan. Jos voimavaroja riittää, voi myös laajemmin kuvailla henkilön elämää joko lehteen painettavaksi tai läheisille jaettavaksi.

Läheisen poismenon pitäisi aiheuttaa mahdollisimman vähän hautajaisiin liittyvää stressiä omaisille. Läheisillä pitäisi olla varmuus, että asiat ovat hoidossa vaikka omat voimat eivät riittäisikään.

Mitä eroa on kuolinilmoituksella ja kuolinartikkelilla?
Kuolemantapauksen kohdatessa tapahtuu monenlaisia asioita. Sen emotionaalinen taakka on läheisille valtava ja sitä ei saisi turhaan kasvattaa. Ensimmäiseksi pitäisi yksinkertaisesti ilmoittaa mitä on tapahtunut. Tässä muutamia ajatuksia kuolinilmoituksista ja -artikkeleista.

Kuolinartikkeli ja kuolinilmoitus pähkinänkuoressa
Kuolinartikkeli on kuolinilmoitusta laajempi kuvaus edesmenneen poismenosta mutta myös hänen elämänsaavutuksistaan, perheenjäsenistään, huomionosoituksista, asemasta. Kuolinartikkeli on vuosisatoja vanha tapa muistella edesmennyttä, nykyään usein käytetään nettiyhteyksien tarjoamia sähköisiä tapoja.

Tässä muutamia asioita julkiseen netti-ilmoituksen tekoon.
· kuolinsyy
· asepalvelu
· koulutus
· uskonnollinen vakaumus
· saavutukset, huomionosoitukset, palkinnot
· harrastukset, aktiviteetit
· hyväntekeväisyysprojektit
· jäsenyydet paikallisissa tai valtakunnallisissa järjestöissä
· ammatti ja työhistoria
· julkaisut (joko omat tai edesmenneestä kirjoitetut)

Kuolinilmoitus
Perinteisesti kuolinilmoitus on suppeampi ja vähemmän henkilöä kuvaileva. Sitä käyrtetään pääasiassa tarjoamaan tietoa hautajaisten järjestelystä. Se on lyhyt ja informatiivinen, usein paikallisessa lehdessä julkaistu ilmoitus.

Muutamia perusasioita kuolinilmoituksen laatimiseen:
· koko nimi
· asuinkaupunki
· surevat perheenjäsenet ja sukulaiset
· muistopalveluksen aika, paikka ja päiväys (katoliset ja ortodoksit viettävät vainajan muistopalveluksia, protestanteilla tapa on tuntematon)
· hautajaisseremonian aika, paikka ja päiväys
· järjestävä taho
· kukkien sijaan hyväntekeväisyyskohteen tiedot
· valokuva (harvinaista Suomessa)

Kuten aikaisemmin mainittiin, kuolinilmoitukset usein julkaistaan nykyisin verkossa ja näin voi julkaista myös kuolinartikkelin. Linkin voi jakaa kenelle tahansa. Maailma on digitalisoitunut eikä enää olla vain painetun sanan varassa. Seuraile blogiamme, sieltä näet kysymyksiä ja vastauksia koskien elämän päättymistä.

Hautajaiset

Read More

Yleensä perheellä on jonkinlainen kuva, millaiset hautajaiset halutaan. Mielikuva syntyy monista asioista; maantieteellisistä, kulttuuriin kuuluvista, yhteiskunnallisista, uskontoon pohjautuvista, perheen tavasta uskoa ja omiin kokemuksiin pohjautuvista asioista. Hautajaisiin liittyvillä rituaaleilla on valtavia eroja riippuen pelkästään etnisistä tai maantieteellisistä alueista. Siltikin, kaikilla hautajaisilla on yllättävän paljon myös yhteistä. Kristillisessä perinteessä painotetaan vainajan pääsyä Taivaaseen ja Jumalan kaikkivaltiasta kykyä lohduttaa ja voimaannuttaa surevia heidän menetyksessään.

Hautajaisseremonian tarkoitus?
Hautajaistoimituksella on kaksi tarkoitusta: ilmoittaa edesmenneen kuolemasta mutta myös hänen elinaikaisista saavutuksistaan ja tuoda myös perheenjäsenet ja ystävät yhteen tukemaan toisiaan tänä vaikeana aikana.
Antropologit kutsuvat hautajaisia poistumisriitiksi, joka vaikuttaa jokaiseen edesmenneen tunteneeseen henkilöön. Myös edesmenneen sosiaalinen status muuttuu dramaattisesti aktiivisesta toimijasta muistojen lähteeksi.

Ikimuistoiset hautajaiset
Edesmenneen elämää muistellaan, ystävät esittävät osanottonsa ja surevaa perhettä lohdutetaan. Itse seremonialla voi olla erilaisia muotoja, ei ole yhtä oikeata tai väärää tapaa. Seremonia saa sisältää musiikkia, rukousta, kyyneleitä ja nauruakin. Onnistuneet hautajaiset ovat vainajan näköiset ja jää tunne, että vainajan matkaan lähtö sujui hyvissä merkeissä.
Hautajaisten yhteiskunnallinen merkitys
Kaikilla historian tuntemilla kulttuureilla on kuoleman jälkeisiä riittejä tai seremonioita. Hautajaisilla on valtavan suuri merkitys auttamalla perhettä ja ystäviä ymmärtämään tapahtunut, lohduttamaan ja ylipäänsä ymmärtämään kuolemaa.
Suremisen syvä tarve
“Hautajaisseremonia perustuu traditioon ja sisältää paljon symbolismia; seremonia auttaa kuoleman todellisuuden ymmärtämisessä, toimii edesmenneen elämän testamenttina, rohkaisee surun ilmauksiin kuhunkiin kulttuuriin sopivalla tavalla, tarjoaa tukea sureville, tekee näkyväksi uskon ja uskomukset elämästä ja kuolemasta ja tarjoaa jatkuvuutta ja toivoa eläville.”
Dr. Alan Wolfelt, tunnettu kirjailija, kouluttaja
Dr Wolfelt’in mukaan hautajaiset auttavat edesmenneen tunteneita kohtaamaan 6 suremisen perustarvetta. Henkilöt, jotka saavat nämä tarpeensa täytettyä useimmiten selviävät helpommin syvimmästä surustaan ja pystyvät jatkamaan elämäänsä ja löytämään siihen merkityksiä.

 1. Kuoleman todellisuuden ymmärtäminen
  Hautajaisten suunnittelu ja niihin osallistuminen auttaa järkeistämään kuoleman todellisuus, rakas henkilö on lähtenyt tästä todellisuudesta.
 2. Menetyksen tuskan kohtaaminen
  Hautajaiset helpottavat surun ilmauksia sekä läpielämään menetyksen tuskaa. Silloin on mahdollisuus myös toipumiseen.
 3. Edesmenneen muisteleminen.
  Hyvin järjestetyt hautajaiset mahdollistavat edesmenneeseen liittyvien muistojen jakamisen. Se helpottaa surevan ajatusmaailmaa siirtämään edesmennyt tällä hetkellä läsnäolevasta muistojen joukkoon, elämään muistoissamme.
 4. Uudenlaisen identiteetin kehittyminen.
  Rakkaan ihmisen menettäminen muuttaa myös omaa rooliamme. Ei olla enää aviomies, tytär, isä tai äiti – paitsi muistoissamme. Hautajaiset lähtöriitin ominaisuudessa aloittaa myös surevien uuden identiteetin prosessin.
 5. Tarkoituksen etsiminen.
  Hautajaiset tarjoavat myös tilaisuuden miettiä elämän ja kuoleman tarkoitusta. Se saattaa vahvistaa uskoa ja tarjoaa lohtua. Se saattaa helpottaa myös oman kuolevaisuutensa kohtaamisessa.
 6. Muiden lohdutuksen vastaanottaminen.
  Hautajaiset tarjoavat läheisille turvallisen paikan surra. Osallistuminen hautajaisiin on jo tuen merkki ja myös omaisille paikka tuen osoituksien vastaanottamiseen.
  Edesmenneen valmisteleminen
  Edesmenneestä huolehtiminen ei tarvitse päättyä kuolemaan. Kuolleen valmisteleminen voi tapahtua monella tavalla, sille löytyy sopiva tapa omiin uskonnollisiin ajatuksiin sopeutuvalla tavalla sekä edesmenneen omien toiveiden mukaisesti.
  Mitä ruumiille kuoleman jälkeen tapahtuu??
  Ruumis palautetaan hautajaistaloon (hautaustoimistoon Suomessa). Hautaustoimiston henkilökunta (ortodoksien omaiset itse usein valmistelevat ruumiin papin avustuksella) kuuntelee omaisten toiveita, selittää miten tullaan toimimaan ja pyytää luvan toimenpiteisiin omaisilta.
  Ensimmäiseksi ruumis pestään ja desinfioidaan. Ihmiskehon muutokset alkavat välittömästi kuoleman tapahduttua, joten edellämainitut toimenpiteet ovat välttämättömiä. Tämä pitäisi tehdä myös edesmenneen arvokkuuden säilyttämiseksi ja kunnioituksesta häntä kohtaan.
  Seuraavaksi astuvat eri perinteen mukaiset balsamoinnit mukaan kuvaan, pukeminen ja kylmiöön asettaminen, polttohautajaisista päättäminen, elintestamentin olemassaolon selvittäminen, kuljetukset mahdollisesti toiselle paikkakunnalle. Onnettomuuden vuoksi tapahtuneen kuoleman jälkeen saattaa ruumiinavaus olla välttämätön. Joihinkin uskonnollisiin tapoihin kuuluu edesmenneen henkilökohtaisten tavaroiden kuten silmälasien tai korujen liittäminen mukaan. Jotkut traditiot vaativat tietynlaiset asun pukemista mutta toisinaan ne voi valita itse.
  Viimeinen vaihe on valmistella ruumis mahdollisesti hautajaisvieraiden nähtäväksi. Meikkaus, hiusten laittaminen jne kuuluu ainakin katolisessa ja ortodoksiperinteessä asiaan. Em toimenpiteet tehdään rakkaudella ja vainajaa kunnioittaen.

Kuolinilmoitus/Lyhyt elämäntarina

Read More

Kuolinilmoitus voi olla lyhyt artikkeli, jossa kerrataan kuolleen henkilön elämää ja saavutuksia. Yleensä suurimmissa päivälehdissä ei juurikaan näe omaisten kirjoittamia artikkeleita mutta pienemmissä, paikallislehdissä tämä on mahdollista.

Kirjoittaja päättää, mitkä asiat hän mainitsee artikkelissa ja miten pitkän artikkelin hän on valmis maksamaan.
Tämä kaltaisen kuolemanjälkeisen henkilöartikkelin perustietoja ovat:
· Kuolleen koko nimi, myös tyttönimi ja lempinimi·
Kuolemantapauksen päiväys ja paikka
· kuolinsyy ( ei aina)
· edesmenneen perheenjäsenten nimet (ei aina)
· hautajaisten yksityiskohdat kuten vain perheen kesken/avoimet ja jos avoimet: päiväys, kellonaika, paikka
· hyväntekeväisyyskohde jos vainaja niin halunnut
· Elämänkertatietoja, joita kirjoittaja voi käyttää harkintansa mukaan:
· syntymä aika ja -paikka
· avioliiton solmimispäivä ja -paikka, puolison nimi
· opiskeluhistoria, koulujen nimet, tutkinnot, huomionosoitukset
· asevelvollisuus, huomionosoitukset,
· työhistoria, asema, erityissaavutukset
· jäsenyydet erilaisissa organisaatioissa (uskonnolliset, kulttuuri, suku, järjestöt
· erityiset saavutukset
· harrastukset ja mielenkiinnon kohteet

Vinkkejä kuolinartikkelin kirjoittamiseen
· Tee yhteistyötä: kerätkää perhepiirissä muistoja ja tietoja edesmenneestä. Voi kestää yllättävän pitkään saada kaikki lähipiirinkään ihmiset kiinni edes puhelimella kertomaan muistojaan. Ottamalla kuitenkin kaikki avainhenkilöt prosessiin mukaan voi vähentää ns eipäs-juupas -vaihetta.
· Sopikaa yhdessä näkökulma: miettikää minkälaatuista informaatiota artikkeli sisältää. Esimerkiksi ison joukon lastenlapsien nimeäminen voi olla aiheetonta ja myös lisätä artikkelin hintaa.
· Editointi: ainakin kahden henkilön pitäisi lukea artikkeli ja kuolinilmoitus läpi ennen julkaisua. Kiinnitä erityisesti huomiota näihin:
· henkilöiden nimien oikeinkirjoitus
· paikkakuntien, yritysten, organisaatioiden, koulujen jne nimien oikeinkirjoitus
· hautajaisia koskevien tietojen oikeellisuus (päiväys, aika, paikka)
Jos edesmennyt tai perhe toivoo kukkien sijaan lahjoitusta jollekin taholle, tarkista että kaikki sitä koskevat tiedot, tilinumerot jne ovat oikein.

Mihin sielu menee kuoleman jälkeen?

Read More

Monia järkyttää jo ajatuskin kuolemasta. Hautasaattue saa useimmat tuntemaan epämukavia ajatuksia. Mieleen saattaa nousta kysymys elämän ja kuoleman mysteereistä. Mitä kuolemassa tapahtuu? Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? Kuoleman kysymykseen on valtavasti erilaisia vastauksia, uskomuksia ja tulkintoja.

Useimmat olettamukset ovat keksittyjä tarinoita ja vain uskomnuksia. Mutta ajoittain suuret sielut kuten filosofit ja joogit ottavat syntymän tähän maailmaan ja ratkaisevat elämän ja kuoleman kysymyksen omalla kohdallaan. Nämä valaistuneet ihmiset vapautuvat ajan kahleista ja nousevat ajan ja paikan yläpuolelle ns samadhiin eli heistä tulee ajattomia.

Tämä ajattoman tilan saavutettuaan on helppo ymmärtää mitä elämä oli ennen kuolemaa. Useat tunnetut joogit ovat saavuttaneet kirkkaan tietoisuuden tilan, jossa elämä on ikuista ja loppumatonta. Elämä ei ala eikä sillä ole loppua. Ne ihmiset, joiden elämä näyttäisi loppuvan, ovat vain kehonsa kestävyyden loppuvaiheessa. Keho taas on rakennettu viidestä elementistä eli maa, vesi, ilma, tuli ja eetteri.

Ihmiskeho on kuolevainen, se syntyy ja sen täytyy luopua elämästä jonain päivänä. Vaikka eläisi pitempäänkin kuin sata vuotta, sellainen päivä tulee, että tämä kuolevainen keho on jätettävä ja palattava takaisin alkuperäiseen olotilaan.

Vaikka kehon kuolema on meille tuttu, useimmat eivät ymmärrä mitä sielulle tapahtuu. On mahdotonta palata tuhoutuneeseen kehoon, joten mikä ja miksi on olevaista kuoleman jälkeen? Se on pysynyt mysteerinä tähän asti. On kertomuksia, joissa kehosta vapautuneet sielut ovat siirtyneet johonkin toiseen maailmaan. Tämän maailman olemassaoloa ei kukaan ole kuitenkaan pystynyt vahvistamaan.

Intian pyhien kirjojen, joita kutsutaan nimellä Puranat, kun henkilö kuolee niin sielu aloittaa matkansa luopumalla kehosta. Sielulla on kolme erilaista polkua valittavanaan. Monet kyllä ajattelevat, että kuolema todella tapahtuu mutta on mahdotonta tietää missä ja milloin. On yllättävää, että kuoleman hetken voi kyllä aavistaa.

Puranat sanovat myös, että on muutamia merkkejä, joista henkilö voi tietää, että kuolema on lähellä. Kannattaa pitää mielessä, että nämä kuoleman läheisyydestä kertovat oireet ovat henkilökohtaisia ja niitä ei voida mitata laboratoriokokein tai lääketieteellisin keinoin.

Tässä merkkejä kuoleman lähestymisestä:
· Jos ajan myötä ei enää näe nenänpäätään, se on merkki lähestyvästä kuolemasta. Silmät kääntyvät kuoleman lähestyessä hitaasti ylöspäin ja kääntyvät kokonaan nurin kun kuolee.
Näyttää kuin kuu jakautuisi osiin juuri ennen kuolemaa. Henkilön mielestä kuu on jakaantunut kahtia vaikka mitään tällaista ei tapahdu oikeasti.
Yleensä kun ihminen nostaa kädet korvilleen, on edelleen mahdollista kuulla ääniä mutta kuoleman edellä korvat eivät enää rekisteröi ääniä.
Henkilö tuntee ikään kuin koko ajan joku tuntematon istuisi hänen edessään. Kuoleman lähestyessä henkilön varjo jättää hänet.
Henkilö näkee varjon kaltaisia olentoja, menneitä sukulaisia tms. Tällaiset varjot ilmestyvät ja pysyvät lopulta juuri ennen kuolemaa.
Juuri ennen kuolemaa keho erittää outoa tuoksua, kalman hajua.
Peilistä katsoessa henkilö ei enää näe omaa kuvaansa ja jos peiliin ilmestyvät jonkun toisen kasvot, kuolema seuraa 24 tunnin kuluessa.